Fundacja Polania – Kraków

Fundacja Polania w Krakowie

fundacja polania

Dlaczego istniejemy?

Kopiemy zasypane studnie polskiego dziedzictwa – Polski przyjaznej obcym przybyszom, Polski tolerancyjnej, gościnnej. 

„Gdy w waszym kraju osiedli się cudzoziemiec, nie będziecie go uciskać. Będziecie go traktować jak każdego mieszkającego tu Izraelitę i będziecie go miłować jak siebie samego, bo i wy byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Ja jestem Panem, waszym Bogiem!” Kpł 19,33-34

Błogosławiąc naród żydowski z którym przez 1000 lat współżyliśmy i współistnieliśmy przybliżamy błogosławieństwo Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba w imieniu Jeszua, Króla Izraela i Zbawiciela całego świata naszym wspólnotom, miastom, wsiom i polskiej ziemi.

 „Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” Rdz 12,3

Chcemy pocieszać i nieść pomoc oraz dawać nadzieję biednym, słabym, skrzywdzonym i samotnym z Jego narodu.

„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg! Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy” Iz 40:1-2

„Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Słuchaj! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. Wykrzykujcie! Śpiewajcie radośnie razem, gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem! Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga.” Iz 52,7-10

Pragniemy sprawować służbę pojednania między kościołami, denominacjami i narodami poznając korzenie naszej wiary, Jezusa jako Żyda.

„Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania; to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania” 2 Koryntian 5.18-19

 

KONTAKT

Fundacja Polania
ul. Tyniecka 167c/3 30-376 Kraków

e-mail: poczta@fundacjapolania.pl
gsm: +48 537 285 100

więcej na www.fundacjapolania.pl