Fundacja Nadzieja dla Przyszłości – Warszawa

Fundacja Nadzieja dla Przyszłości

nadzieja dla przyszłości

Główne zakresy działania fundacji to:

1. Działalność wydawnicza i dystrybucyjna:

– książki autorstwa uznanych nauczycieli Słowa i głoszących z całego świata;
Portal Chrześcijański CEL – opiniotwórczy portal chrześcijański (www.portalcel.pl; profil na Facebooku: www.facebook.com/MagazynCel);
– wydawnictwa muzyczne – płyty z muzyką Grupy Uwielbienia Kościoła Chwały – dawniej Grupa JJP. Wszystkie powyższe materiały są dostępne w sklepie internetowym;

2. Praca z dziećmi i młodzieżą, także z domów dziecka.

3. Pomoc społeczna (m.in. prowadzenie programów profilaktycznych) i działania charytatywne.

4. Wspieranie współpracy polsko-izraelskiej.

Pracę fundacji wspomaga kilkuosobowy zespół współpracowników i wolontariuszy.

Więcej informacji na www.ndp.org.pl.