Fundacja Głos Ewangelii

Fundacja Głos Ewangelii jest międzywyznaniową chrześcijańską organizacją, działającą na zasadzie non-profit, ustanowioną w 1996 roku przez polskie kościoły protestanckie oraz międzywyznaniową organizację radiową Good News Broadcasting z Wielkiej Brytanii.

 fundacja_glos_ewangelii


Działalność koncentruje się na realizacji niniejszych celów statutowych:

• Kształtowanie i propagowanie humanitarnych postaw życiowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
• Walka z demoralizacją dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
• Udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej;

• Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności;
• Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki;
• Prowadzenie działań, zmierzających do wzmocnienia życia małżeńskiego i rodzinnego, jako źródła ładu moralnego społeczeństwa.

więcej na stronie http://www.gospel.pl