Fundacja ESPA

FUNDACJA ESPA

 Fundacja ESPA

E-edukacja, S-społeczność, P-partnerstwo, A-aktywizacja

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit.

 od 1993

Fundacja ESPA działa od 1993. W ostatnich latach jej działania mocno skoncentrowały się na młodym pokoleniu.

stawiamy na rozwój

Poprzez edukację chcemy kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie.

mamy wpływ

Od naszej postawy względem tych ludzi, od naszego wpływu na ich światopogląd, edukacji, zależy bardzo wiele.

przekaż 1%

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Możesz przekazać 1% podatku dochodowego dla Fundacji ESPA w Legnicy.

Więcej informacji na stronie http://fundacjaespa.org/