Coffee House – Szczecin

„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Szczecinie

A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego.”Ew. Mateusza 9:10

coffee house szczecin

Teen Challenge jest międzynarodową organizacją chrześcijańską pracującą z ludźmi zmagającymi się z problemem uzależnienia.

Program „Coffee House” proponowany przez Teen Challenge to sprawdzone już w kilku krajach narzędzie docierania do ludzi potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych.

 

Cele służby Coffee House:

  • Docieranie do osób potrzebujących: poprzez informowanie, ewangelizację, głoszenie nadziei.
  • Wprowadzenie człowieka w proces duchowej przemiany i wspomaganie tego procesu: głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, społeczność
  • Budowanie motywacji do leczenia i pomoc w wysłaniu osoby do ośrodka.
  • Docieranie i współdziałanie z rodziną uzależnionego zarówno w fazie budowania motywacji jaki i w czasie jego pobytu w ośrodku.

Coffee House w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku. Jest to organizacja ponadwyznaniowa. Współpracuje z różnymi kościołami i organizacjami chrześcijańskimi.

Organizacja potrzebuje wolontariuszy i wsparcia finansowego.

 

Spotkania:

Każdy czwartek godz. 18.00 ul. 5 Lipca 21, Szczecin „Latarnia”
Jeżeli nie możesz pomóc osobiście zachęcamy do wpłat na konto organizacji:
„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Szczecinie
ul. 5 Lipca 21, 70-001 Szczecin
Konto: Nest Bank 57 2530 0008 2024 1008 7706 0001
„Teen Challenge” jest opp – organizacją pożytku publicznego

 

Coffee House ściśle współpracuje z Kościołem Ulicznym, więcej informacji na naszej stronie http://www.echrzescijanie.pl/kosciol-uliczny-szczecin/

Coffee Hous

Coffee House Szczecin

Coffee House Szczecin