Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie (ChSA)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie (ChSA)

ChSA

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie (ChSA) jest ogólnopolską organizacją pozarządową, zrzeszającą studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni, którzy utożsamiają się z wartościami wynikającymi z Pisma Świętego.

ChSA jest misją studentów wśród studentów. Jej głównym celem jest szerzenie Dobrej Nowiny oraz motywowanie i inwestowanie w studentów, tak, aby świadczyli o Jezusie Chrystusie na wyższych uczelniach. Zależy nam, aby każdy student w Polsce usłyszał Ewangelię Jezusa Chrystusa i miał możliwość odnieść się do niej. Staramy się pomagać młodym ludziom w rozwoju duchowym i intelektualnym; chcemy budować w studentach i absolwentach świadomość faktu, że mają wpływ na rzeczywistość i na nasz kraj.

Oprócz cyklicznych spotkań grup studenckich również organizujemy:

• konferencje i wykłady,
• kursy dla liderów,
• warsztaty artystyczne,
• weekendowe wyjazdy integracyjne,
• koncerty ekumeniczne,
• obozy zimowe i letnie, np. kajakarskie, żeglarskie, narciarskie,
• szkolenia i obozy międzynarodowe.

KONTAKT
ChSA – IFES Polska
ul. Filarecka 12/2, 30-110 Kraków

biuro@chsa.org.pl
+48 695 220 566