Profilaktyka uzależnień Archive

0

II Dzień Nowej Szansy – 21.04.2018 – Morąg

II Dzień Nowej Szansy – 21.04.2018 – Morąg

Dzień drugiej szansy

0

Fundacja „Życie i Pasja” – 1% podatku

Fundacja „Życie i Pasja” – 1% podatku

Fundacja "Życie i pasja"

Fundacja „Życie i Pasja” powstała w kwietniu 2010 r. z potrzeby serc ludzi chcących pomagać najsłabszym. Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności z regionów zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem i patologią społeczną. Nasze cele realizujemy poprzez pomoc materialną, organizację i wspieranie różnych form aktywności, w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego. Propagujemy postawy zgodne z biblijnymi wartościami w zakresie etyki i moralności.

 Działania Fundacji:

Świetlica środowiskowa dla dzieci pod nazwą „Klub Biskupia 6”

Świetlica działa od wtorku do czwartku w godzinach popołudniowych. Na zajęcia regularnie uczęszcza około 20 dzieci.

Spotkania dla kobiet

Tematyczne spotkania dla kobiet odbywają się co piątek ww „Klubie Biskupia 6”. Podnosimy różne kwestie: przeciwdziałanie uzależnieniom, aktywizacja, rozwój osobisty, odpowiedzialni rodzice oraz wiele innych.

 Projekty we współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk

Realizujemy własne projekty wsparte finansowo przez Urząd Miasta Gdańska skierowane do dzieci i, młodziezy oraz rodziców.

Dystrybucja żywności

Nawiązaliśmy współpracę z Pomorskim Bankiem Żywności w Gdańsku..Dzięki temu możemy wymiernie pomagać rodzinom w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Stale pomagamy około 80 rodzinom.

Dystrybucja charytatywnej odzieży używanej

Dzięki hojności naszych ofiarodawców uruchomilismy nową formę pomocy charytatywnej – dystrybucję bezpłatnej odzieży używanej pod nazwą 

„Pokoik” działalność charytatywna Fundacji „Życie i Pasja” .

W drugi i czwarty poniedziałek miesiąca otwieramy swoje podwoje dla osób potrzebujących na tyłach Szkoły Podstawowej nr 21 na Biskupiej Górce (ul. Na Stoku 43).

Drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach: 16-18

 

Osoby chętne do ofiarowania używanej odzieży,czystej i w dobrym stanie użytkowym, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną z ramienia Fundacji: Pani Grażyna Połubińska telefon kontaktowy: 510-404-821

Pomoc w ośrodkach resocjalizacyjno-opiekuńczych

Indywidualna pomoc finansowa i materialna

Cykliczne imprezy społeczne

Więcej na stronie www.zycieipasja.org

 

0

ODNOWIENIE FESTIVAL – 22-28.05.2017 – Wrocław

ODNOWIENIE FESTIVAL to wydarzenie, jakiego nie było jeszcze we Wrocławiu!

Cały tydzień – od poniedziałku 22 maja do niedzieli 28 maja – wypełniony będzie dziesiątkami darmowych warsztatów, koncertów, wykładów i imprez organizowanych przez kilkadziesiąt lokalnych kościołów i organizacji chrześcijańskich. Połączą one swoje siły, by dzielić się wszystkim tym, co mają najlepszego do zaoferowania, a także wspólnie modlić się o miasto i dziękować za nie Bogu.

Więcej na stronie http://www.odnfest.pl/

0

Uzależnienie. Nudne filmiki o narkotykach – DVD – Wydawnictwo Vocatio

Uzależnienie. Nudne filmiki o narkotykach, cz. 1 DVD

Autorzy: Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Leszek Korzeniecki oraz Jakub Herok (Clay Qb)

Czas: 10 minut

nudne filmiki

POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELI ORAZ LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH

Nudne filmiki o narkotykach, z których pierwszy odcinek nosi tytuł Uzależnienie, to projekt skierowany do młodzieży. Został on zrealizowany w myśl zasady „bawi i uczy”. Współczesna młodzież żyje w świecie natłoku przekazu multimedialnego, co sprawia, że coraz trudniej jest zdobyć uwagę młodych ludzi, gdy chce się im przekazać poważne treści. Postanowiliśmy zmierzyć się z tymi problemami komunikacyjnymi poprzez stworzenie serii krótkich, zabawnych filmów, które w sposób jasny, zwięzły i ciekawy ukazują fakty dotyczące zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych i konsekwencjami takiego postępowania. Film został tak skonstruowany, by być dobrą podstawą do dyskusji z młodzieżą w szkole.

Leszek Korzeniecki – twórca Nudnych filmików o narkotykach. Jako nastolatek popadł w problemy związane z ekstremalnie autodestrukcyjnym stylem życia, w którym były obecne alkohol i narkotyki. W 1992 r. doświadczył głębokiej przemiany, a 9 lat później rozpoczął działalność antynarkotykową w polskich szkołach. Przy tworzeniu filmu korzystał z kilkunastu lat doświadczenia przy prowadzeniu spotkań dla 250 000 uczniów w polskich szkołach.

Jakub Herok (Clay Qb) – producent filmowy. Twórca między innymi serii krótkometrażowych filmów Głupi Mądry Film i Stopstart. Odcinek ósmy – Stopstart 8 otrzymał nagrodę ADAM AWARD 2015 – PARABLE AWARD na Sabaoth International Film Festival.

link do sklepu

0

Coffee House – Szczecin

„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Szczecinie

A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego.”Ew. Mateusza 9:10

coffee house szczecin

Teen Challenge jest międzynarodową organizacją chrześcijańską pracującą z ludźmi zmagającymi się z problemem uzależnienia.

Program „Coffee House” proponowany przez Teen Challenge to sprawdzone już w kilku krajach narzędzie docierania do ludzi potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych.

 

Cele służby Coffee House:

  • Docieranie do osób potrzebujących: poprzez informowanie, ewangelizację, głoszenie nadziei.
  • Wprowadzenie człowieka w proces duchowej przemiany i wspomaganie tego procesu: głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, społeczność
  • Budowanie motywacji do leczenia i pomoc w wysłaniu osoby do ośrodka.
  • Docieranie i współdziałanie z rodziną uzależnionego zarówno w fazie budowania motywacji jaki i w czasie jego pobytu w ośrodku.

Coffee House w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku. Jest to organizacja ponadwyznaniowa. Współpracuje z różnymi kościołami i organizacjami chrześcijańskimi.

Organizacja potrzebuje wolontariuszy i wsparcia finansowego.

 

Spotkania:

Każdy czwartek godz. 18.00 ul. 5 Lipca 21, Szczecin „Latarnia”
Jeżeli nie możesz pomóc osobiście zachęcamy do wpłat na konto organizacji:
„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Szczecinie
ul. 5 Lipca 21, 70-001 Szczecin
Konto: Nest Bank 57 2530 0008 2024 1008 7706 0001
„Teen Challenge” jest opp – organizacją pożytku publicznego

 

Coffee House ściśle współpracuje z Kościołem Ulicznym, więcej informacji na naszej stronie http://www.echrzescijanie.pl/kosciol-uliczny-szczecin/

Coffee Hous

Coffee House Szczecin

Coffee House Szczecin

0

Kościół Uliczny – Szczecin – każda środa – Plac Kościuszki

Kościół Uliczny – Szczecin

Spotyka się w każdą środę na Placu Kościuszki o godz. 18.00

Kościół Uliczny Szczecin

Kościół Uliczny Szczecin

kosciol_uliczny_szczecin_3

kosciol_uliczny_szczecin_4

kosciol_uliczny_szczecin_6

 

Wywiad z liderem Kościoła Ulicznego w Szczecinie znajduje się na naszej stronieWywiad ze Zdzisławem Michejów

Kościół Uliczny w Szczecinie stale współpracuje ze szczecińskim oddziałem „Teen Challenge” – więcej na temat Misji znajduje się w naszym serwisie na stronie  http://www.echrzescijanie.pl/coffee-house-szczecin/

 

Kościół Uliczny w Szczecinie potrzebuje wolontariuszy i wsparcia finansowego. Utrzymywany jest tylko i wyłącznie ze składek osób organizujących spotkania oraz sponsorów. W październiku 2016 roku sponsor, który chce pozostać anonimowy ufundował dla Kościoła Ulicznego w Szczecinie nowy sprzęt nagłaśniający.

Więcej na temat działalności Kościoła Ulicznego w Szczecinie https://www.facebook.com/KosciolUlicznySzczecin/?fref=ts

Można wesprzeć pracę Kościoła Ulicznego udziałem w spotkaniach lub/i wpłatą na konto:

Kościół Uliczny Szczecin
74 1140 2004 0000 3102 7577 0176
0

Zdzisław Michejów – Kościół Uliczny – Szczecin – Wywiad

Wywiad ze Zdzisławem Michejów – liderem Kościoła Ulicznego w Szczecinie

Wywiad nagrany przez Pawła Prusa z telewizji PRUS TV.

0

Profilaktyka uzależnień – Fundacja Zastopuj – Koszalin

Profilaktyka uzależnień prowadzona przez Fundację Zastopuj z Koszalina.

profilaktyka_Więcej na temat działalności Fundacji na stronach:

https://www.facebook.com/zastopuj/

http://zastopuj.pl/

0

Chrześcijańska Fundacja Radość – Warszawa

Chrześcijańska Fundacja Radość – Warszawa

chrzescijanska_fundacja_radosc

Pomagając dzieciom chcemy:
stwarzać dla nich warunki dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa osobistego,
wyzwalać w nich pełną i prawdziwą radość dziecięcą,
eliminować skutki powstałe w psychice i uczuciowości dzieci dotkniętych tragizmem sieroctwa, niepełnosprawności lub patologii środowiska, w którym przebywają,
udzielać pomocy w doprowadzeniu do integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem,
zapobiegać nowym tragediom dziecięcym oraz problemom związanym z ochroną życia poczętego,
pokazać im, że Bóg ich kocha, i że ich los nie jest Mu obojętny.

KOMU POMAGAMY
Dzieciom osieroconym, porzuconym, niepełnosprawnym oraz z rodzin najujboższych i patologicznych.
Matkom wychowującym samotnie dzieci nieletnie.

Działalnością swą fundacja obejmuje wszystkie dzieci niezależnie od ich przynależności religijnej, wyznaniowej, rasowej, społecznej i narodowościowej.

FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.
Kolportaż literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją dzieci i młodzieży.
Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych typu Rodzinne Domy Dziecka.
Tworzenie ośrodków pomocowo-wypoczynkowych dla dzieci.
Wymiana doświadczeń w temacie przysposabiania i wychowywania dzieci osieroconych oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

KONTAKT

ul. Przyleśna 3
04-807 Warszawa

tel. +48 600 260 281

http://www.fundacja-radosc.pl

https://www.facebook.com/Fundacja.radosc/

0

Akcja Humanitarna „Życie”

Akcja Humanitarna „Życie”

akcja_humanitarna_Szczecin

Akcja jest instytucją charytatywną Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Została założona 20 lutego 2002 roku.

Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej kościołów na całym świecie . Działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 254. Akcja Humanitarna „Życie” koordynuje pracę 21 oddziałów w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Akcja Humanitarna „Życie” pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Akcja Humanitarna „Życie” na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

Początki działalności Akcja Humanitarna „Życie”, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Akcja Humanitarna „Życie” utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: Stacje Opieki , Zakłady Opiekuńcze, Placówki Wsparcia Dziennego, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie międzynarodowej współpracuje z Samaritan`s Purse , Geschenke der Hoffnung e.V., Tenn Challenge.

Akcja Humanitarna „Życie” posiada swoje oddziały na terenie całego kraju, więcej na stronie http://ahzycie.com/index.php/gdzie-dzialamy

KONTAKT

ul. Okrzei 4a; 64-920 Piła

kom. 694 978 716

e-mail: ahzycie@wp.pl

Informacja ze strony http://ahzycie.com/index.php/o-akcji

0

Akcja Humanitarna „Życie” w Szczecinie

Akcja Humanitarna „Życie” w Szczecinie

akcja_humanitarna_Szczecin

Akcja Humanitarna „Życie” w Szczecinie zajmuje się szeroko pojętym przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. W ramach działań Akcji przeprowadzamy prelekcje profilaktyki uzależnień w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach wychowawczych, takich jak Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii czy Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze. Przeprowadzamy również systematyczne spotkania w Domach Dziecka w Szczecinie, Chojnie oraz Trzcińsku Zdroju.

Otrzymaliśmy już kolejne prośby, aby swoimi działaniami objąć następne placówki. Ponadto w rejonie silnie zagrożonym wykluczeniem społecznym otwieramy Klub Młodzieżowy, poprzez który chcielibyśmy zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży, a także edukować na temat zagrożeń płynących ze stosowania narkotyków, dopalaczy i alkoholu. W ramach naszych spotkań prowadzimy również prelekcje w
temacie przemocy w rodzinie.

KONTAKT

tel,: 517 702 700
tel.: 537 150 250
email: ahzycie@onet.eu

Więcej na stronie http://ahz.szczecin.pl

0

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (ChSD)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (ChSD)

chsd

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść” według biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1999 r. w Częstochowie. Dwa lata później – 10.12.2001 r. – z inicjatywy pastora Daniela Wołkiewicza główna siedziba została przeniesiona do Klucz. Tu jako pierwsze powstaje Schronisko „Dom Nadziei” dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Od tego momentu datuje się prężny rozwój organizacji. Do końca 2004 r. zostają utworzone 22 Oddziały Terenowe ChSD, a podobnych Schronisk na terenie całego kraju jest już 19. Działają również świetlice socjoterapeutyczne, hostele, hospicja, ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, jadłodajnie i stołówki dla najbardziej potrzebujących, domy dla ofiar przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci.

Chęć niesienia pomocy innym sprawia, że Stowarzyszenie systematycznie rozwija swoją działalność. Angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, rozdawnictwo odzieży i żywności, wspiera ubogich, bezdomnych i bezrobotnych. Stale też poszerza grono osób, które chcą pomagać w podobny sposób: – w lutym 2005 r. został utworzony nowy Oddział Terenowy w Pieszycach, a w kolejnych miesiącach dwa następne – w Katowicach (marzec 2005 r.) i Włocławku (czerwiec 2005 r.).

Głównym środkiem utrzymania – jako organizacji non profit – są darowizny i dotacje. Dzięki nim oraz dzięki ludziom dobrej woli, ChSD dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski. Swym podopiecznym zapewnia nie tylko dach nad głową, ale też wsparcie duchowe i pomoc terapeutyczną.

W sierpniu 2004 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ma 28 oddziałów w Polsce – więcej na http://www.chsd.pl/index.php?p=8

informacja o Stowarzyszeniu ze strony http://www.chsd.pl/