Szkoły Archive

0

Rekrutacja do EWST na rok akademicki 2017/2018

Rekrutacja do EWST na rok akademicki 2017/2018

Rekrutacja do EWST

Teologiczne studia licencjackie – rekrutacja 2017/18. Jeśli chcesz odkryć i realizować swoje powołanie, rozwinąć potencjał i pasję, służyć innym i poznawać Boga, dołącz do grona studentów EWST!

Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej powinien najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej dostarczyć do dziekanatu następujące dokumenty rekrutacyjne:

 • Arkusz rejestracyjny (pobierz w .doc lub .pdf)
 • Orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności kandydata i stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną)
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • 4 fotografie (35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopię dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu w dziekanacie)

Arkusze można odebrać osobiście w dziekanacie uczelni, zamówić telefonicznie tel. 71 346 99 00 lub mailowo: rekrutacja@ewst.edu.pl.

Na rozmowę kwalifikacyjną można umówić się telefonicznie, ustalając konkretną datę i godzinę rozmowy: tel. 71 346 99 15.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznania kandydata, jego zaangażowania w służbę i życie kościoła oraz  motywację, którymi się kieruje przy wyborze studiów. Kandydat natomiast nie ma obowiązku wykazania się znajomością teologii podczas rozmowy.

Przy organizacji procesu rekrutacyjnego, a zwłaszcza rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, w szczególności zapewnia się odpowiedni sprzęt specjalistyczny oraz dostęp do pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2017/18

15 lipca oraz 2, 9, 16, 23 i 30 września 2017 r.

Więcej informacji na stronie http://www.ewst.pl/studia-licencjackie/kandydaci/rekrutacja/

0

Drzwi otwarte w WSTS – 5-9.04.2017 – Warszawa

Drzwi otwarte w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie

w dniach 5-9.04.2017

Drzwi otwarte

Chcesz poznać swoje powołanie? Od 5 do 9 kwietnia otwieramy dla Ciebie drzwi naszej uczelni!

Będziesz mógł / mogła posłuchać m.in. o:

Apologetyce
Chrześcijańskim Przywództwie
Tożsamości Ewangelikalnej
Psychologii rozwoju człowieka
Etyce w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Pracy z rodzinami
Wybranych elementach polityki społecznej
Pedagogice resocjalizacyjnej
Duszpasterstwie więziennym

Sprawdź cały program na www.wsts.edu.pl

0

Rekrutacja do Seminarium Teologicznego w Ustroniu

Rekrutacja do Seminarium Teologicznego w Ustroniu

Seminaium Teologoczne w Ustroniu

Przyjęcia do Seminarium odbędą się 2 marca 2017 r. od godz. 8:00 do godz. 10:00
w siedzibie Seminarium: Kościół Zielonoświątkowy – Zbór „Betel” – Ustroń, ul. Daszyńskiego 75
(zobacz jak dojechać)
http://www.st.kz.pl/rekrutacja

0

Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) – Warszawa

Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) – Warszawa

 

CHAT-logo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową) o blisko 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Kształci studentów w zakresie nauk teologicznych, pedagogicznych i pracy socjalnej. Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, tolerancja, ekumenizm i szacunek wobec odmienności – w murach Akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. Jej cechą są również liczne kontakty międzynarodowe.

 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ul. Miodowa 21C, 00-246 Warszawa

telefon/fax: +48 22 831-95-97
e-mail: chat@chat.edu.pl

więcej na stronie http://chat.edu.pl/

0

Grudniowy Zjazd Szkoły Służby – 3.12.2016 – Warszawa

Grudniowy Zjazd Szkoły Służby

Szkoła Służby

W sobotę 3 grudnia 2016 odbędzie się kolejny zjazd Szkoły Służby!

Spotkania szkoleniowe są przeznaczone dla wszystkich wierzących, którzy są czynnie zaangażowani w pracę kościołów lokalnych, placówek misyjnych i innych grup budujących Ciało Chrystusa.

Szkoła Służby jest odpowiedzią na ten czas, mając na celu stworzenie wsparcia dla głodnych Boga, powierzonych pracy pańskiej pastorów, liderów, pracowników misyjnych i służb pomocniczych, tych wszystkich, którzy pragną nieustannego rozwoju i przynoszenia trwałego owocu w życiu.

Głoszący:

 • Marcin Podżorski
 • Agnieszka Onyszczuk
 • Janusz Szarzec

Miejsce:

 • ul. Skibicka 5 | Warszawa-Okęcie (Siedziba Kościoła Chwały)

Plan zjazdu:

 • 10.30-12.00 I sesja
 • 12.00-12.30 przerwa
 • 12.30-13.30 II sesja
 • 13.30-14.00 przerwa
 • 14.00-15.00 III sesja
 • 15.00-16.30 przerwa na catering
 • 16.30-18.30 otwarte spotkanie (z modlitwą o ludzi i usługą) – Transmisja online

Koszty uczestnictwa:

 • Uczestnictwo w Szkole jest odpłatne i kosztuje 15 zł.

Kontakt:

więcej na stronie http://www.kosciolchwaly.pl/events/grudniowy-zjazd-szkoly-sluzby/

0

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna – Warszawa

wyższa szkoła teologiczno-społeczna

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie to wyznaniowa jednowydziałowa szkoła wyższa Kościoła Zielonoświątkowego w RP kształcąca studentów w zakresie teologii. Założona w 1968 w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, początkowo funkcjonowała pod nazwą Szkoły Biblijnej, następnie Warszawskiego Seminarium Teologicznego, a od października 2012 posiada obecną nazwę.

KONTAKT:
tel. 022 679 72 41
sekretariat[at]wst.edu.pl

ADRES:
ul. Wyborna 20,
03-681 Warszawa

więcej na stronie http://wst.kei.pl/wsts/

0

CHARIS Bible College – Łódź

szkola_charis

Charis Bible College Polska (Charis) to nieakredytowana Szkoła Biblijna, z siedzibą w Łodzi. Stawiamy na praktyczne nauczanie. Szkoła jest dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wezwanie w swoim życiu i przygotować się do służby. Przeznaczona jest również dla tych, którzy pragną zbudować osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Charis oferuje idealne warunki do transformacji poprzez zmianę sposobu myślenia, które jest odnowione przez Słowo Boże. Dla jednych może to być okazją do odbudowy ich życia i odnowienia wiary. Dla drugich będzie początkiem nowej przygody z Bogiem. Inni z kolei odkryją Boże powołanie dla całego swojego życia.

Charis Polska oferuje następujące pharis Bible College Polska (Charis) to nieakredytowana Szkoła Biblijna, z siedzibą w Łodzi. Stawiamy na praktyczne nauczanie. Szkoła jest dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wezwanie w swoim życiu i przygotować się do służby. Przeznaczona jest również dla tych, którzy pragną zbudować osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Charis oferuje idealne warunki do transformacji poprzez zmianę sposobu myślenia, które jest odnowione przez Słowo Boże. Dla jednych może to być okazją do odbudowy ich życia i odnowienia wiary. Dla drugich będzie początkiem nowej przygody z Bogiem. Inni z kolei odkryją Boże powołanie dla całego swojego życia.Charis Polska oferuje następujące programy nauczania:I rok studiów – Studium Biblijne – poświęcony jest budowaniu podstaw biblijnych poprzez studiowanie Słowa Bożego.II rok studiów – Studium Praktycznej Służby – obejmuje kontynuację studiowania Słowa Bożego w połączeniu z praktycznym zastosowaniem jego nauk.Po zakończeniu programu drugiegorogramy nauczania:

I rok studiów – Studium Biblijne – poświęcony jest budowaniu podstaw biblijnych poprzez studiowanie Słowa Bożego.

II rok studiów – Studium Praktycznej Służby – obejmuje kontynuację studiowania Słowa Bożego w połączeniu z praktycznym zastosowaniem jego nauk.

Po zakończeniu programu drugiego roku studenci otrzymują dyplom Charis Bible College.

Trzeci rok studiów – Studium Stażu i Przywództwa – to program podyplomowy, przeznaczony wyłącznie dla absolwentów Charis. Jest to program szkoleń i mentoringu, który przygotowuje studentów do wypełnienia ich unikalnego powołania Bożego. Program obejmuje szkolenia z zakresu przywództwa, duszpasterstwa, nauczania, ewangelizacji, itp.

Ponieważ dyplom otrzymany w Charis Polska jest uznawany i honorowany przez Andrew Wommack Ministries, absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na podyplomowe studia oferowane nie tylko przez Charis Polska, ale także przez Charis USA i inne Szkoły Charis na świecie.

Więcej na http://cbcpolska.com

0

Coaching i mentoring – Warszawa

choaching

Więcej na http://wst.kei.pl/wsts/coaching-i-mentoring/

0

Szkoła Charyzmatyczna – Warszawa WSTS

szkola_charyzmatyczna

Więcej na http://wst.kei.pl/wsts/szkola-charyzmatyczna/

0

Szkoła Misyjna – Warszawa

Szkola_misyjna

Więcej informacji na stronie http://www.szkola-misyjna.org