Akcja Humanitarna „Życie”

Akcja Humanitarna „Życie”

akcja_humanitarna_Szczecin

Akcja jest instytucją charytatywną Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Została założona 20 lutego 2002 roku.

Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej kościołów na całym świecie . Działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 254. Akcja Humanitarna „Życie” koordynuje pracę 21 oddziałów w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Akcja Humanitarna „Życie” pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Akcja Humanitarna „Życie” na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

Początki działalności Akcja Humanitarna „Życie”, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Akcja Humanitarna „Życie” utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: Stacje Opieki , Zakłady Opiekuńcze, Placówki Wsparcia Dziennego, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie międzynarodowej współpracuje z Samaritan`s Purse , Geschenke der Hoffnung e.V., Tenn Challenge.

Akcja Humanitarna „Życie” posiada swoje oddziały na terenie całego kraju, więcej na stronie http://ahzycie.com/index.php/gdzie-dzialamy

KONTAKT

ul. Okrzei 4a; 64-920 Piła

kom. 694 978 716

e-mail: ahzycie@wp.pl

Informacja ze strony http://ahzycie.com/index.php/o-akcji