Akcja Humanitarna „Życie” w Szczecinie

Akcja Humanitarna „Życie” w Szczecinie

akcja_humanitarna_Szczecin

Akcja Humanitarna „Życie” w Szczecinie zajmuje się szeroko pojętym przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. W ramach działań Akcji przeprowadzamy prelekcje profilaktyki uzależnień w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach wychowawczych, takich jak Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii czy Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze. Przeprowadzamy również systematyczne spotkania w Domach Dziecka w Szczecinie, Chojnie oraz Trzcińsku Zdroju.

Otrzymaliśmy już kolejne prośby, aby swoimi działaniami objąć następne placówki. Ponadto w rejonie silnie zagrożonym wykluczeniem społecznym otwieramy Klub Młodzieżowy, poprzez który chcielibyśmy zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży, a także edukować na temat zagrożeń płynących ze stosowania narkotyków, dopalaczy i alkoholu. W ramach naszych spotkań prowadzimy również prelekcje w
temacie przemocy w rodzinie.

KONTAKT

tel,: 517 702 700
tel.: 537 150 250
email: ahzycie@onet.eu

Więcej na stronie http://ahz.szczecin.pl