Akcja Humanitarna ” Życie” – pomoc dla Ukrainy

Wywiad przeprowadził Paweł Prus z PRUS TV.

Więcej informacji na temat działalności Akcji Humanitarnej „Życie” oddział Szczecin znajduje się na stronie http://ahz.szczecin.pl .