CHARIS Bible College – Łódź

szkola_charis

Charis Bible College Polska (Charis) to nieakredytowana Szkoła Biblijna, z siedzibą w Łodzi. Stawiamy na praktyczne nauczanie. Szkoła jest dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wezwanie w swoim życiu i przygotować się do służby. Przeznaczona jest również dla tych, którzy pragną zbudować osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Charis oferuje idealne warunki do transformacji poprzez zmianę sposobu myślenia, które jest odnowione przez Słowo Boże. Dla jednych może to być okazją do odbudowy ich życia i odnowienia wiary. Dla drugich będzie początkiem nowej przygody z Bogiem. Inni z kolei odkryją Boże powołanie dla całego swojego życia.

Charis Polska oferuje następujące pharis Bible College Polska (Charis) to nieakredytowana Szkoła Biblijna, z siedzibą w Łodzi. Stawiamy na praktyczne nauczanie. Szkoła jest dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wezwanie w swoim życiu i przygotować się do służby. Przeznaczona jest również dla tych, którzy pragną zbudować osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Charis oferuje idealne warunki do transformacji poprzez zmianę sposobu myślenia, które jest odnowione przez Słowo Boże. Dla jednych może to być okazją do odbudowy ich życia i odnowienia wiary. Dla drugich będzie początkiem nowej przygody z Bogiem. Inni z kolei odkryją Boże powołanie dla całego swojego życia.Charis Polska oferuje następujące programy nauczania:I rok studiów – Studium Biblijne – poświęcony jest budowaniu podstaw biblijnych poprzez studiowanie Słowa Bożego.II rok studiów – Studium Praktycznej Służby – obejmuje kontynuację studiowania Słowa Bożego w połączeniu z praktycznym zastosowaniem jego nauk.Po zakończeniu programu drugiegorogramy nauczania:

I rok studiów – Studium Biblijne – poświęcony jest budowaniu podstaw biblijnych poprzez studiowanie Słowa Bożego.

II rok studiów – Studium Praktycznej Służby – obejmuje kontynuację studiowania Słowa Bożego w połączeniu z praktycznym zastosowaniem jego nauk.

Po zakończeniu programu drugiego roku studenci otrzymują dyplom Charis Bible College.

Trzeci rok studiów – Studium Stażu i Przywództwa – to program podyplomowy, przeznaczony wyłącznie dla absolwentów Charis. Jest to program szkoleń i mentoringu, który przygotowuje studentów do wypełnienia ich unikalnego powołania Bożego. Program obejmuje szkolenia z zakresu przywództwa, duszpasterstwa, nauczania, ewangelizacji, itp.

Ponieważ dyplom otrzymany w Charis Polska jest uznawany i honorowany przez Andrew Wommack Ministries, absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na podyplomowe studia oferowane nie tylko przez Charis Polska, ale także przez Charis USA i inne Szkoły Charis na świecie.

Więcej na http://cbcpolska.com